Friday, June 12, 2009

Ge bonus till landsting som minskar skadorna i vården

Varje år skadas över 100 000 svenskar till följd av brister inom sjukvården. Det leder till betydande samhällsekonomiska kostnader och enligt Socialstyrelsen föranleder skadorna cirka 630 000 extra vårddygn varje år. Men framför allt orsakar dessa skador stort mänskligt lidande. Situationen är oacceptabel.

Därför föreslår jag idag tillsammans med landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) och regionrådet Gilbert Tribo (FP) inför Folkpartiets landsmöte i november att en ekonomisk stimulans, ”bonus”, ska införas och ges till de landsting som minskar skadorna i vården. Rätt ekonomiska drivkrafter i vården fungerar. Det är den prestationsbundna vårdgarantin som på några månader har halverat vårdköerna i Sverige ett utmärkt exempel på.

Svenska Dagbladet
skriver om förslaget.

Läs också mer i pressmeddelandet.


Läs andra inlägg.

No comments:

Post a Comment