Wednesday, June 3, 2009

Skärpta konkurrensregler gynnar välfärden

Nu ska reglerna som rör osund konkurrens skärpas, enligt ett förslag från regeringen som nu går på lagrådsremiss. I den nya lagstiftningen, som är tänkt att träda i kraft i januari 2010, förbjuds stat, kommuner och landsting att bedriva affärsverksamhet som tränger undan privat näringsverksamhet. Det skriver Svenska Dagbladet.

De nya, skärpta, reglerna är viktiga inte enbart för att de gör det lättare för privata småföretag att konkurrera på lika villkor. Det på sina håll vidlyftiga kommunala företagandet, när det gäller exempelvis gym eller konferensanläggningar, har inneburit onödiga ekonomiska risker för skattebetalarna och därmed också för välfärdens kärna – skola, vård och omsorg.

Att regeringens förslag kommer just nu är ett betydelsefullt tidens tecken. Nu i dessa bistra ekonomiska tider är det viktigare än någonsin för politiker att prioritera och att prioritera rätt.


Läs andra inlägg.

No comments:

Post a Comment