Friday, June 5, 2009

Socialdemokratisk pseudopolitik

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och partiets toppnamn Marita Ulvskog slår på stora trumman i Dagens Nyheter idag och kräver att Sverige ska ta ledningen i kampen för fler ungdomsjobb i Europa. Retoriken är högstämd och slagorden många. Men, när alla de högtidliga formuleringarna har skalats av, vad återstår då i form av konkret politik?

Jo, i praktiken ett förslag: Europeiska unionen ska inrätta en särskild ungdomskommissionär. Fantastiskt. Det socialdemokratiska ledargarnityret går inför sitt utspel i Dagens Nyheter, förmodar jag, igenom en rad tänkbara idéer för hur det ska bli fler jobb till ungdomar i Europa. Det mest kreativa de kan komma på är att EU-kommissionen ska utvidgas med ytterligare en ledamot. Är det lösningen på ungdomsarbetslösheten i Europa?

Förslaget bör främst ses som ett försök från Socialdemokraterna visa profil i jobbfrågan utan att behöva ha några idéer kring det som verkligen skulle kunna påverka jobben i Europa, ett starkare valutasamarbete (med Sverige som medlem) eller en effektivare inre marknad, exempelvis när det gäller tjänster. Att ta ställning i sådana frågor riskerar att skrämma bort väljare och orsaka splittring internt.

Bättre då att prata om någonting annat, innehållslöst men som kanske kan framställas som symboliskt betydelsefullt. Det är socialdemokratisk pseudopolitik i sin prydno.


Läs mer också på Folkpartiets kampanjblogg.

Läs andra inlägg.

No comments:

Post a Comment